giovedì 26 marzo 2015

TERRA DES SONOSCandu, nci fuat
Sceti sa terra,
sa natura
donàt sustentamentu.

Perdas antigas
Chistionant a su chelu
Cun sonos a ingiriu,
sa dantza de su mundu

candu, su mari
s’artziat innantis
a su scolliu
s’ànima at lassau.

Su Maistali infuriau
Portat suferèntzia
Ma sa fortza de sa terra
Su coru at apaxau

Sa boxi de sa terra, su prexu de su mundu, sicura et tzerta

Soli
Bentu
Aria
E fogu
E su bolu biancu
De is isteddas
Sonant in sa tanca
Cun s’abioi e iscareddus
Candu s’omini
Adobiat su cantu
De sa terra
Libertade at conchistau

TERRA DES SONOS
( Poesia cantata)
TEA SALIS

2 commenti:

  1. Risposte
    1. ... Qualche post più giù ... Ne trovi una versione.una delle tante.

      Elimina

asophia intona